Conservatisme in de IT blokkeert innovatie

Disruptive IT Trends1 minute readAug 3rd, 2012
SHARE +

In De huidige manier waarop IT toegepast wordt, blokkeert de behoefte aan stabiliteit de mogelijkheid tot innovatie. Paradoxaal is de oorzaak juist dat de manier waarop die zelfde innovatie zich aandient, geen of onvoldoende rekening houdt met de behoefte aan continuïteit en zekerheid van de business.

Link: Conservatisme in de IT blokkeert innovatie